Loading...

Sự khác nhau của phương pháp nghiên cứu định tính (qualitative method) và phân tích định lượng (quantitative method)?

Phương pháp nghiên cứu định tính (qualitative method) và phân tích định lượng (quantitative method) là hai cách tiếp cận chính trong nghiên cứu khoa học, mỗi phương pháp có những đặc điểm và ứng dụng khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu nghiên cứu và loại dữ liệu cần thu thập. Dưới đây là một số sự khác biệt chính giữa hai phương pháp này:

Mục tiêu

Định tính (Qualitative): Nhằm hiểu sâu sắc các quá trình, ý nghĩa và mô tả các hiện tượng xã hội từ góc nhìn của chủ thể nghiên cứu. Phương pháp này thường tập trung vào việc khám phá ý tưởng, hiện tượng và xây dựng lý thuyết.

Định lượng (Quantitative): Mục tiêu là đo lường và phân tích các mối quan hệ giữa các biến số, dựa trên việc sử dụng mô hình số học và thống kê để kiểm tra giả thuyết và dự đoán kết quả.

Dữ liệu

Định tính: Thu thập dữ liệu phi số học như văn bản, video, hoặc âm thanh từ phỏng vấn, nhóm thảo luận, quan sát, và các tài liệu khác.

Định lượng: Thu thập dữ liệu dưới dạng số, có thể đo lường được như điểm số từ các bảng câu hỏi, số liệu thống kê, và các dữ liệu khác có thể được phân tích qua các phương pháp toán học.

Phương pháp phân tích

Định tính: Sử dụng phân tích nội dung, phân tích chủ đề, hoặc phân tích khung để hiểu sâu sắc về dữ liệu. Phân tích này thường mang tính chủ quan và dựa trên sự hiểu biết của người nghiên cứu.

Định lượng: Sử dụng phân tích thống kê, bao gồm các kiểm định giả thuyết, mô hình hồi quy, và phân tích tần số, để xác định mối quan hệ giữa các biến số.

Kết quả

Định tính: Kết quả thường là mô tả chi tiết, giải thích và hiểu biết sâu sắc về ngữ cảnh và ý nghĩa của hiện tượng nghiên cứu. Kết quả mang tính chất mở, linh hoạt và thường không thể tổng quát hóa rộng rãi.

Định lượng: Kết quả thường là con số, biểu đồ, và bảng thống kê mô tả mối quan hệ giữa các biến số. Có thể tổng quát hóa cho một quần thể lớn nếu mẫu nghiên cứu được chọn lựa một cách cẩn thận.

Lựa chọn phương pháp

Sự lựa chọn giữa hai phương pháp này phụ thuộc vào mục tiêu nghiên cứu, loại câu hỏi nghiên cứu, và loại dữ liệu cần thu thập. Nhiều nghiên cứu cũng kết hợp cả hai phương pháp (phương pháp hỗn hợp) để tận dụng ưu điểm của cả hai, giúp có được cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề đang nghiên cứu.

Stefan Assignment Group với nhiều năm kinh nghiệm tự tin đã hoàn thành hàng trăm bài assignment, essay, thesis và dissertation từ cấp độ Đại học (Bachelor) đến Thạc sĩ (Master) và kể cả Tiến sĩ (Ph.D) của Úc, với điểm số tối thiểu từ Credit 70 điểm trở lên. Đội ngũ writer viết bài tốt nghiệp top 8 trường Đại học hàng đầu Úc và đang làm việc tại các công ty đa quốc gia và Big4 kiểm toán.

Đặc biệt hơn, Stefan Assignment có thể kiểm tra plagiarism lẫn AI check bằng phần mềm Turn It In bản quyền và hoàn toàn miễn phí cho khách hàng đặt bài.

===========================

Cần thuê viết luận văn, essay, assignment, dissertation & kiếm tra đạo văn plagiarism. Liên hệ ngay

☎️ Mobile & Viber & Zalo: +84916297138

📩 Email: stefan.assignment@outlook.com

🖥️ Website: stefanassignment.com

Bình luận