Loading...

Cấu trúc bài Dissertation cuối kỳ gồm những gì?

Cấu trúc bài luận văn cuối kỳ (Dissertation) có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của trường và ngành học. Dưới đây là một cấu trúc phổ biến mà bạn có thể tham khảo:

1. Bìa và Trang Tiêu Đề:

- Tiêu đề của luận văn.

- Tên của bạn.

- Tên giáo viên hướng dẫn.

- Tên trường và bộ môn.

2. Tóm Tắt (Abstract):

- Một tóm tắt ngắn gọn về nội dung và mục tiêu của luận văn.

3. Lời Cam Đoan:

- Lời cam đoan của tác giả về sự chân thành và tích cực trong quá trình nghiên cứu.

4. Lời Cảm Ơn:

- Lời cảm ơn đến những người đã hỗ trợ và đóng góp cho quá trình nghiên cứu.

5. Mục Lục:

- Danh sách các phần chính của luận văn và số trang tương ứng.

6. Giới Thiệu (Introduction):

- Mô tả vấn đề nghiên cứu.

- Nêu rõ mục tiêu và ý nghĩa của nghiên cứu.

- Đặt ra câu hỏi nghiên cứu và giới thiệu cấu trúc của luận văn.

7. Tổng Quan (Literature Review):

- Tổng hợp các nghiên cứu liên quan đến đề tài.

- Hiển thị lỗ hổng trong kiến thức hiện tại và giải pháp bạn đề xuất.

8. Phương Pháp Nghiên Cứu (Methodology):

- Mô tả cách bạn thực hiện nghiên cứu.

- Nêu rõ phương pháp nghiên cứu, dữ liệu thu thập, và công cụ sử dụng.

9. Kết Quả (Results):

- Trình bày các kết quả của nghiên cứu.

- Sử dụng bảng, biểu đồ, và số liệu thống kê để minh họa kết quả.

10. Thảo Luận (Discussion):

- Phân tích và giải thích kết quả.

- So sánh với các nghiên cứu trước đó và đặt ra những nhận xét.

11. Kết Luận (Conclusion):

- Tóm tắt lại mục tiêu và kết quả quan trọng của nghiên cứu.

- Đề xuất hướng phát triển tương lai.

12. Tài Liệu Tham Khảo (References):

- Liệt kê tất cả các nguồn tài liệu bạn đã tham khảo trong luận văn.

13. Phụ Lục (Appendix):

- Nếu có, chứa các thông tin bổ sung như dữ liệu raw, hình ảnh, bảng số liệu, v.v.

Lưu ý rằng bạn nên kiểm tra và tuân thủ theo các hướng dẫn cụ thể của trường và khoa/bộ môn của bạn để đảm bảo rằng bạn đang tuân theo đúng quy tắc và yêu cầu đề ra.

Stefan Assignment Group với nhiều năm kinh nghiệm tự tin đã hoàn thành hàng trăm bài Dissertation cuối kỳ và bài thuyết trình bảo vệ trước hội đồng, với điểm số tối thiểu từ Credit 70 điểm trở lên. Đội ngũ writer đều là thành viên của Golden Key (nhóm sinh viên điểm cao nhất khóa) và tốt nghiệp top 8 trường Đại học hàng đầu nước Úc.  Tất cả bài viết đều được quét đạo văn plagiarism bằng Turn It In bản quyền và hoàn toàn miễn phí cho khách hàng. 

===========================

Cần thuê viết luận văn, essay, assignment, dissertation. Liên hệ ngay 

☎️ Mobile & Viber & Zalo: +84916297138

📩 Email: stefan.assignment@outlook.com

🖥️ Website: stefanassignment.com

#assignmenthelper #vietthueluanvan #luanvantotnghiep

Bình luận