Loading...

Cách viết Business Report đúng chuẩn?

 • Stefan Assignment Group
 • Tin tức
 • 21/06/2024

[Viết thuê luận văn, essay, thesis & dissertation. Kiểm tra đạo văn, quét AI writing]. Mobile Viber Zalo +84916297138

Viết một báo cáo kinh doanh cần tuân thủ một số nguyên tắc và cấu trúc nhất định để đảm bảo tính rõ ràng, súc tích và chuyên nghiệp. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách viết một báo cáo kinh doanh:

1. Trang Bìa (Title Page)

 • Tiêu đề: Rõ ràng và ngắn gọn, phản ánh đúng nội dung của báo cáo.
 • Ngày tháng: Ngày báo cáo được viết hoặc ngày báo cáo được trình bày.
 • Tác giả: Tên của người viết báo cáo.
 • Tổ chức: Tên công ty hoặc tổ chức mà bạn đang làm việc.

2. Mục lục (Table of Contents)

 • Liệt kê các phần và tiểu phần của báo cáo kèm theo số trang tương ứng.

3. Tóm tắt điều hành (Executive Summary)

 • Tóm tắt ngắn gọn các điểm chính của báo cáo, bao gồm mục tiêu, phương pháp, kết quả và kết luận.
 • Phần này giúp những người bận rộn có thể nắm bắt nhanh nội dung chính của báo cáo.

4. Giới thiệu (Introduction)

 • Mục tiêu: Lý do tại sao báo cáo được viết và mục tiêu mà báo cáo muốn đạt được.
 • Phạm vi: Phạm vi của báo cáo, bao gồm những gì sẽ và sẽ không được đề cập.
 • Phương pháp: Các phương pháp hoặc quy trình được sử dụng để thu thập dữ liệu và thông tin.

5. Thân báo cáo (Body of the Report)

 • Nội dung chính: Chia thành các phần và tiểu phần rõ ràng. Mỗi phần nên có một tiêu đề phụ.
 • Dữ liệu và phân tích: Trình bày dữ liệu thu thập được và phân tích chúng. Sử dụng bảng biểu, đồ thị và hình ảnh để minh họa.
 • Thảo luận: Đánh giá và giải thích kết quả, liên kết chúng với mục tiêu ban đầu và đưa ra các nhận định.

6. Kết luận (Conclusion)

 • Tóm tắt lại các điểm chính của báo cáo.
 • Đưa ra các kết luận dựa trên dữ liệu và phân tích đã thực hiện.

7. Khuyến nghị (Recommendations)

 • Đề xuất các hành động cụ thể dựa trên kết quả và kết luận của báo cáo.
 • Các khuyến nghị cần rõ ràng, cụ thể và khả thi.

8. Phụ lục (Appendices)

 • Bao gồm các tài liệu bổ sung, chẳng hạn như biểu mẫu, bảng dữ liệu chi tiết, thông tin nền tảng hoặc tài liệu tham khảo.

9. Tài liệu tham khảo (References)

 • Liệt kê tất cả các nguồn tài liệu, dữ liệu và thông tin được sử dụng trong báo cáo theo định dạng tham khảo phù hợp.

Các lưu ý khác

 • Phong cách viết: Sử dụng ngôn ngữ chính xác, súc tích và chuyên nghiệp.
 • Định dạng: Sử dụng định dạng nhất quán cho tiêu đề, bảng biểu, đồ thị và văn bản.
 • Chỉnh sửa và kiểm tra lỗi: Đảm bảo báo cáo không có lỗi chính tả, ngữ pháp và định dạng.

Ví dụ, dưới đây là một cấu trúc báo cáo kinh doanh đơn giản:


Trang Bìa

Báo Cáo Kinh Doanh
Dự Án XYZ

Ngày: 19/06/2024
Tác giả: Nguyễn Văn A
Công ty ABC

Mục Lục

1. Tóm tắt điều hành ..................................... 1
2. Giới thiệu ................................................... 2
3. Nội dung chính ............................................. 3
   3.1 Phần 1: Phân tích thị trường .................... 3
   3.2 Phần 2: Đánh giá tài chính ...................... 5
   3.3 Phần 3: Kế hoạch hành động ................... 7
4. Kết luận ....................................................... 9
5. Khuyến nghị ............................................... 10
6. Phụ lục ......................................................... 11
7. Tài liệu tham khảo ..................................... 12
Tóm tắt
Báo cáo này nhằm mục đích đánh giá hiệu quả của Dự án XYZ...

Giới thiệu

Mục tiêu của báo cáo này là...
Phạm vi của báo cáo bao gồm...
Phương pháp thu thập dữ liệu bao gồm...

Nội dung chính

3.1 Phần 1: Phân tích thị trường
- Mô tả thị trường hiện tại...
- Đối thủ cạnh tranh...
- Xu hướng thị trường...

3.2 Phần 2: Đánh giá tài chính
- Doanh thu và chi phí...
- Lợi nhuận dự kiến...
- Rủi ro tài chính...

3.3 Phần 3: Kế hoạch hành động
- Các bước triển khai dự án...
- Nguồn lực cần thiết...
- Thời gian dự kiến...

Kết luận

Dự án XYZ có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao...

Khuyến nghị

- Tiếp tục đầu tư vào Dự án XYZ...
- Tăng cường nghiên cứu thị trường...

Phụ lục

- Biểu đồ doanh thu...
- Bảng phân tích SWOT...

Tài liệu tham khảo

- Nguồn tài liệu A...
- Nguồn tài liệu B...

Hy vọng những hướng dẫn trên sẽ giúp bạn viết một báo cáo kinh doanh hiệu quả và chuyên nghiệp.

Stefan Assignment Group với nhiều năm kinh nghiệm tự tin đã hoàn thành hàng trăm bài personal statement, essay, thesis và dissertation từ cấp độ Đại học (Bachelor) đến Thạc sĩ (Master) và kể cả Tiến sĩ (Ph.D) của Úc, với điểm số tối thiểu từ Credit 70 điểm trở lên. Đội ngũ writer viết bài tốt nghiệp top 8 trường Đại học hàng đầu Úc và đang làm việc tại các công ty đa quốc gia và Big4 kiểm toán. 

Đặc biệt hơn, Stefan Assignment có thể kiểm tra plagiarism lẫn AI check bằng phần mềm Turn It In bản quyền và hoàn toàn miễn phí cho khách hàng đặt bài.

===========================

Cần thuê viết luận văn, essay, assignment, dissertation & kiếm tra đạo văn plagiarism. Liên hệ ngay 

☎️ Mobile & Viber & Zalo: +84916297138

📩 Email: stefan.assignment@outlook.com

🖥️ Website: stefanassignment.com

Bình luận