Loading...

Phương thức thanh toán


Để thanh toán bài assignment đặt viết thuê, khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được báo giá chi tiết và hướng dẫn thanh toán 

Sau đó, khách hàng có thể tùy chọn các phương thức sau 

★ Thanh toán qua chuyển khoản nội địa hệ thống Ngân Hàng Việt Nam
★ Thanh toán qua ngân hàng số Timo 

★ Thanh toán toàn cầu qua Paypal 

★ Thanh toán toàn cầu qua Moneygram

Ngoài ra, có các phương thức đơn giản & nhanh chóng hơn dành cho khách hàng ở Australia & Châu Âu 

 ★ Australia: Thanh toán qua Hải Hà Money Transfer
 ★ Châu Âu: Chuyển khoản qua hệ thống SEPA

Bình luận