Loading...

Điểm số đạt được 19/30 tương đương Credit (làm chỉ trong 2 ngày)


Kết quả bài đạt điểm 19/30 (Credit) khi phải viết gấp trong 02 ngày. Nếu có thêm thời gian Stefan's Assignment Group tin rằng điểm sẽ còn cao hơn nữa
-----
Liên hệ ngay nào 

★ Mobile & Viber & Zalo: +84 916 297 138

★ Email: stefan.assignment@outlook.com


Bình luận